'Haltna in de Lift'
Een Social Art project in opdracht van woonstichting Viveste.
Uitgevoerd in woon-/zorgcomplex Haltna Huis.
2021, Houten, Utrecht.

In dit complex speelden een aantal elementen waar bewoners, medewerkers en bezoekers regelmatig tegenaan liepen. Zo was het moeilijk om de weg te vinden naar de verschillende afdelingen en verdiepingen. Er was een minimale bewegwijzering en de borden die er hingen verwezen vaak naar ruimtes waar de naam van veranderd was of niet meer bestonden. Daarnaast waren er wat problemen met de drie liften in het complex. Ze waren verouderd en er waren een aantal praktische problemen met de liften. Deze elementen heeft Erik in dit project samengevoegd en verbeterd.
Een ander belangrijk gegeven in dit project zijn de verschillende groepen bewoners en bezoekers. Zo wonen er onder andere jonge mensen met dementie, ouderen en mensen die tijdelijk in het complex wonen om te revalideren. Met al deze verschillende groepen moet rekening mee gehouden moet worden in het project.