'Dat je samen buren bent'
Een Social Art project in opdracht van woningcorporatie Zayaz.
Uitgevoerd in Het Muntelcarré, 's-Hertogenbosch.
Samen met de bewoners van Het Muntelcarré bespraken we de wensen en  uitgangspunten voor een nieuwe vorm voor de huisregels. De huisregels zelf namen we ook onder de loep. Een vriendelijk beeld en minder tekst waren belangrijke elementen. Vanuit de woningcorporatie kwam de vraag naar een systeem waarbij de inhoud aan te passen is. Op die manier kan de vorm in meerdere complexen geplaatst worden waarbij de boodschap samen met de bewoners toch specifiek voor dat complex bepaald wordt.
Uit een interview met het bestuur van de bewonersvereniging:
Interviewer Ineke Sagasser: "Wat vinden de bewoners van het Muntelcarré van het project in de hal van hun wooncomplex?"
Secretaris Dick Braam: "Toen ik tijdens de jaarvergadering iedereen vroeg om een hand op te steken die blij is met het project, klonk er een spontaan applaus."
Voorzitter Fieke de Leeuw concludeert: "Iedereen positief! Dit zou Erik eigenlijk moeten horen!"