'Orbium'
Een Social Art project in opdracht van woningcorporatie BrabantWonen.
Uitgevoerd in wooncomplex Orbium. 2023, 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant.

Achtergrondinformatie muurschilderingen Orbium
Lees hieronder alles over de afbeeldingen die zijn uitgekozen voor de muurschilderingen in het project Orbium.
Informatie over het project, het proces en afbeeldingen van het eindresultaat vindt u op de projectpagina Orbium
Muurschilderingen Begane Grond
Tulp - Turkije
Het Turkse volk bestond vroeger uit stammen, nomadische krijgers en handelaren die in de 9e eeuw in Centraal-Azië opkwamen. Tegen het einde van de 11e eeuw hadden ze het grootste deel van Anatolië en Noord-Perzië veroverd, waar ze regeerden tot het midden van de 13e eeuw. De eerste bekende afbeelding van een tulp werd gevonden op een tegel uit het paleis van Sultan, Alāad-Dīn Kayqubād bin Kaykāvūs die van 1220 tot 1237 regeerde over Perzië.
In de 17de eeuw waren de Turkse sultans verzot op de tulpen. De uit de vlakte van Mongolië overgewaaide bloem heette in het Turks ‘lale’, maar werd meestal ’tulipan’ genoemd vanwege de vorm die sterk deed denken aan de toen gedragen tulband. Zo zijn wij aan de naam ’tulp’ gekomen. De sultans organiseerden enorme feesten als de tulpen in bloei stonden. In de tuinen werden lange rijen vazen met tulpen gezet. In kooien zongen nachtegalen. Er werd vuurwerk afgestoken en muziek gemaakt. Danseressen in hun mooiste kleren dansten tussen de tulpen. Het is dan ook te begrijpen dat een sultan geen mooier cadeau kon bedenken voor een goede vriend dan tulpenbollen. Via de geleerde Carolus Clusius, die bezig was met het aanleggen van een hortus voor de universiteit van Leiden, werden de tulpen in Nederland geïntroduceerd. Deze professor Clusius besefte hoe zeldzaam de bloemen waren, dus hield hij ze verborgen in de tuin van de universiteit. Maar op een nacht gebeurde het toch: dieven klommen over de muur en namen een aantal van zijn mooiste bollen mee. Met die gestolen bollen begon de opmars van de tulp in Nederland.
Grote & Kleine Beer - Nederland
In Nederland zijn de bekendste sterrenbeelden natuurlijk de Grote Beer en Kleine Beer.
De Grote Beer bestaat uit 15 sterren. Het helderste deel van dit sterrenbeeld kennen we onder de bijnaam ‘de Steelpan’. Je kunt de Steelpan gebruiken om andere sterren te lokaliseren. Bijvoorbeeld de Poolster. Zoek hiervoor de meest verre ster van de Steelpan (van de kant van de pan). Volg deze ster vervolgens in een denkbeeldige lijn naar het noorden. Je komt dan uit op de Poolster. En deze ster is weer de meest noordelijke ster van de Kleine Beer.
Maïsparkiet - Curaçao
De nationale vogel van Curaçao is de Geelborsttroepiaal. Aangezien deze vogel erg lastig weer te geven is in de stijl van deze muurschilderingen hebben we daarom gekozen voor de Maïsparkiet als bijzondere vogel uit Curaçao. Een bijzonder fraaie parkiet met een mooie tekening in zijn veren.
De Maisparkiet eet zaden, bloemen en fruit en houdt bijzonder veel van jonge maïs. Zowel zijn Sranan naam als zijn Nederlandse naam duiden daarop. Ze vliegen in zeer luidruchtige groepen rond, meestal tussen vijf tot tien vogels, maar soms worden er meer dan 100 bijeen gezien. Ze nestelen het hele jaar door.
Op Aruba, Curaçao en Bonaire komt er telkens een andere ondersoort voor met een afwijkend verenkleed. De ondersoort van Curaçao is waarschijnlijk al voor 1900 losgelaten op St. Thomas en Puerto Rico.
De Maisparkiet is een van beter geschikte soorten om in huis als kameraad gehouden te worden. Het zijn intelligente vogels die, als ze goed zijn opgevoed, erg prettig in de omgang zijn.
Latinski Most (Latijnse brug), Sarajevo - Bosnië Herzegovina
De Latinski Most is een brug over de rivier Miljacka in Sarajevo uit de Ottomaanse periode. Het is een van de oudste bruggen in Sarajevo. De eerste brug op deze plek was van hout en is gebouwd in 1541. De houten brug werd vervangen door een stenen versie in 1565. Boven de middelste twee pilaren zie je twee “ogen”. Die komen terug als symbolen van de stad in het wapen van Sarajevo.
De brug verbindt de rechteroever (met overwegend Islamitische bewoners) van de rivier Miljacka met het deel van de stad waar de christelijke bevolking woonde, vandaar de naam Latinski Most. Op de brug werden op 28 juni 1914 de troonopvolger van de Oostenrijks-Hongaarse monarchie, Aartshertog Franz Ferdinand, en zijn vrouw Sofia, Hertogin van Hohenberg, vermoord. Deze gebeurtenis staat bekend als de moord op Sarajevo.. Binnen een week brak er oorlog uit met Oostenrijk/Hongarije en had het conflict zich over de hele wereld verspreid. De moord wordt daarom beschouwd als de directe aanleiding van de Eerste Wereldoorlog. Een monument voor hen werd opgericht op de brug. Delen van het monument staan nu in het museum naast de brug.
Hassan II Mosque, Casablanca - Marokko
De Hassan II-moskee is de belangrijkste bezienswaardigheid van Casablanca omdat het tot de mooiste en meest indrukwekkende gebouwen van het land behoort. De Hassan II-moskee behoort tot de tien grootste moskeeën van de wereld. De bouw startte in 1986 in opdracht van koning Hassan II en werd zeven jaar later afgerond. Er hebben in totaal zo’n 35.000 vaklieden aan gewerkt en de moskee wordt gezien als het hoogtepunt van de Marokkaanse bouwkunst. De sierpleister, mozaïeken, marmeren vloeren, de beschilderde plafonds en het houtsnijwerk is er allemaal van een ongekende kwaliteit. Bijzonder details is dat het hele dak van de moskee open kan. Binnenin de moskee en buiten op het plein is in totaal voor meer dan honderdduizend gelovigen plaats.
Boogschutter - Turkije
Aan de sterrenhemel zie je links van de Schorpioen de Boogschutter. Op donkere, maanloze nachten zie je in dit deel van de hemel de heldere sterrenwolken van de Melkweg, die zich verder uitstrekt in de richting van de Zomerdriehoek. Samen met Orion vormt Boogschutter een mooi verhaal: 
Orion was een zeer getalenteerde jager en stond op het punt om vele diersoorten uit te roeien. Gaia, de Godin van de Aarde, wilde hier een stokje voor steken en stuurde een reusachtige schorpioen (sterrenbeeld Schorpioen) op Orion af. Orion werd gestoken door de schorpioen en stierf bijna, maar op het nippertje werd hij door een heler gered. Orion zorgt er sindsdien voor dat de twee sterrenbeelden nooit in dezelfde hemel te zien zijn. Als Schorpioen opkomt in het oosten verdwijnt Orion in het westen. Het gevolg is dat Orion te zien is van november tot april, en Schorpioen van mei tot oktober.
Secretarisvogel - Niger
De secretarisvogel werd waarschijnlijk vernoemd naar zijn sierveren op de kop. Veren werden vroeger door de klerken als schrijfpen gebruikt. Een recentere hypothese is dat de naam afgeleid is van het Arabische saqr-et-tair, 'jachtvogel'. De wetenschappelijke naam van de secretarisvogel werd in 1779 door John Frederick Miller toegekend en betekent letterlijk: 'boogschutter van slangen'. De officiële naam van het sterrenbeeld Boogschutter is Sagittarius.
De vogel kan maar met moeite vliegen, maar het vliegen blijft evolutionair noodzakelijk vanwege de vele roofdieren in het leefgebied van de vogel. De secretarisvogel vangt zijn prooi door deze met zijn lange poten dood te trappen.
De secretarisvogel heeft weliswaar een groot verspreidingsgebied binnen Afrika, maar toch is er de kans op uitsterven aanwezig. De grootte van de populatie werd in 2020 door ruw geschat op 6.700 tot 67.000 volwassen individuen. De populatie-aantallen nemen af volgens studies gepubliceerd tussen 2001 en 2020. De leefgebieden worden aangetast door het veelvuldig afbranden van graslandvegetaties en andere vormen van intensiever agrarisch gebruik van natuurlijke droge graslanden. Daarnaast is er illegale jacht en verstoring van nestplaatsen door herders en komt de vogel tegen elektriciteitsleidingen aan. Om deze redenen staat de secretarisvogel sinds 2020 als bedreigd op de Rode Lijst van de IUCN (International Union for Conservation of Nature).
--------------------------------------------------------
Muurschilderingen 1e Verdieping
Lotus - China
De lotusbloem is een bijzondere bloem die in veel culturen een belangrijke rol speelt. Dit komt voor een groot deel door de bloeiwijze: de lotus begint als zaadje in een donkere, modderige bodem. Eénmaal aan het wateroppervlak stopt de groei van de wortels en beginnen de bladeren te groeien en de lotusbloem te bloeien. De vrucht van de plant is half kegelvormig, waarbij de zaden zich in gaten bevinden. Als de zaden rijp zijn, buigt de vrucht zich naar beneden, zodat de zaden in het water vallen. De zaadjes zakken helemaal tot op de bodem waar ze op dat moment nieuwe wortels maken en de gehele cyclus weer opnieuw begint.
In China is de lotus het symbool van reinheid, volmaaktheid, lieflijkheid van de geest, vrede, het vrouwelijke in alle dingen, van de zomer en een rijke oogst. Omdat de lotus tegelijkertijd knoppen, bloemen en vruchtbeginsel draagt, wordt zij ook beschouwd als symbool van verleden, heden en toekomst. Naast dit alles is zij ook het beeld van de welopgevoede, levenswijze man. In het Chinees is het woord voor lotus "he". Dit is een homoniem voor het woord harmonie.
Grutto - Nederland
De grutto is hét icoon van de Hollandse veenweides, zijn belangrijkste broedgebied. De prachtige weidevogel is zelfs uitgeroepen tot nationale vogel. De grutto is met zijn lange snavel en poten een ware 'steltloper'. Hij is wat saai van kleur, met bruingrijze borst en bovendelen.
De grutto is een uitgesproken trekvogel die vanaf eind februari terugkeert uit de overwinterings-gebieden in West-Afrika of Zuidwest-Europa. Het is een bewoner van laaggelegen, vochtige weilanden. Het meest ideaal zijn vochtige, kruidenrijke graslanden met een goed bodemleven en volop insecten aan de oppervlakte. In het voorjaar is zijn markante baltsroep een teken dat de lente is aangebroken. Het is ook de roep waar hij zijn naam aan dankt. Hij bouwt een nest van grashalmen, stengels en bladeren in hoog gras met bij voorkeur wat ruigere delen in de buurt. Beide ouders bebroeden de 4 eieren. Jonge vogels verlaten meteen het nest, maar verschuilen zich in het hoge gras. Een strak maaibeleid (niet te vroeg in het jaar!) en kruidenrijke weilanden zijn voorwaarden voor de jongen om te overleven.
Helaas gaat het slecht met de grutto in Nederland. Ontwikkelingen in de agrarische sector blijken funest voor grutto's. Rond 1975 waren er 120.000 broedparen, anno 2005 is dat aantal gehalveerd. Deze afname heeft verder doorgezet, anno 2021 is het aantal broedende paren wederom gehalveerd. Zo is deze soort de ambassadeur van agrarisch land waar productie en natuur in balans zijn.
Aloë Vera – Curaçao
Aloë Vera, het meest natuurlijke en authentieke geschenk van Curaçao. Overal op het eiland kun je de Aloë Vera met zijn mooie stengels tegenkomen in de wilde natuur, maar Curaçau heeft ook vele Aloë Vera-boerderijen waar veel verschillende producten gemaakt worden. Deze medicinale plant is over de hele wereld bekend, veel productmakers gebruiken de kracht van Aloë Vera in hun cosmetische en farmaceutische producten. Het plantensap wordt in cosmetica zoals crèmes en lotions verwerkt. Het vruchtvlees wordt verwerkt in dranken. De winning vindt plaats door de bladeren af te snijden en het hieruit druppelende sap te verzamelen en aan de lucht te laten drogen. De vlezige bladen kunnen ook van hun groene buitenzijde worden ontdaan met een scherp mes. De geleiachtige binnenkant komt dan vrij. Het vocht uit de bladeren wordt sinds mensenheugenis onbewerkt gebruikt als bloedstelpend en genezend middel bij oppervlakkige snij- en schaafwonden, insectenbeten, huiduitslag en zonnebrand. Vanwege deze toepassing wordt de plant wel 'wonderplant' genoemd.
Schorpioen - Bosnië Herzegovina
Aan de zuidelijke hemel staat het Dierenriem-sterrenbeeld Schorpioen, met de heldere oranje ster Antares. Vanuit Nederland is alleen het bovenste deel van dit sterrenbeeld te zien, maar vanuit het Middellandse Zeegebied zie je ook de kronkelige staart. Daar is hij een van de meest indrukwekkende sterrenbeelden. Je ziet met een oogopslag een reusachtig kruipende gestalte. Bij het opkomen van de Schorpioen in het zuidoosten verschijnen eerst de beide scharen.
The Grand Mosque - Niger
The Grand Mosque of Niamey is een Islamitische moskee in Niamey de hoofdstad van Niger. Hij is gebouwd in 1970. Het is de grootste moskee van de stad en staat aan de Islam Avenue. Het gebouw is gefinancieerd met geld uit Libië en heeft een minaret met een trap van 171 tredes van de grond tot de top.
De briljant groene koepel glinstert nog altijd ongedeerd na tientallen jaren onder het felle zonlicht en stof van de Sahel. De Moskee wordt als een van de indrukwekkendste moskeeën gezien in Afrika. Op vrijdagen is het heel druk omdat dan het belangrijkste gebed voor de lokale bevolking plaatsvindt.
IJsduiker - Bosnië Herzegovina
De ijsduiker is een bijzondere vogel die hier voorkomt. Wie ooit de spookachtige roep van de ijsduiker gehoord heeft, zal die waarschijnlijk niet snel vergeten. Deze roep, die typerend is voor de wildernis, is over grote afstand te horen op afgelegen meren en rivieren in Canada, Europa en het noorden van de Verenigde Staten. Maar de ijsduiker is een trekvogel: in de winter trekt hij naar zuidelijker gelegen gebieden. Wat is er zo uniek aan het geluid dat hij maakt? Het vocale vermogen van de ijsduiker is indrukwekkend. Naast het volume bezit hij drie zeer typerende karaktereigenschappen in zijn ‘vocabulaire’. Zijn klagende gehuil kan ’s avonds en ’s nachts op kilometers afstand gehoord worden. Een minder doordringend geluid is het loeien. Dat doet de vogel om te communiceren met zijn partner, jongen en andere ijsduikers op hetzelfde meer. Zijn gelach is een alarmsignaal en wordt wel beschreven als "de lach van een krankzinnige". Dit geluid maakt de ijsduiker alleen als hij vliegt.
--------------------------------------------------------
Muurschilderingen 2e Verdieping
Hagia Sophia, Istanbul - Turkije
De Hagia Sophia is een voormalige christelijke, oosters-orthodoxe kathedraal, die tegenwoordig als moskee in gebruik is. De naam komt uit het Grieks en betekent "Heilige Wijsheid". De officiële naam: Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi: "Hagia Sophia Heilige Grote Moskee". Van 537 tot 1453, toen het huidige Istanbul nog Constantinopel heette, was de Hagia Sophia de grootste kathedraal ter wereld. Na de val van Constantinopel in 1453 werd de kathedraal het islamitische gebedshuis Ayasofia. In 1934 werd het gebedshuis een museum, en vanaf 2020 werd het opnieuw een moskee. Het gebouw staat vanwege de bijzondere geschiedenis en architectuur op de werelderfgoedlijst van de UNESCO.
Kraanvogel - China
In de Chinese cultuur is de kraanvogel een van de meest symbolische vogels en wordt vaak gezien als een symbool van welvaart, lang leven en onsterfelijkheid. De kraanvogel heeft in de Chinese mythologie een belangrijke rol gespeeld en wordt vaak geassocieerd met goden en belangrijke figuren. Zo wordt gezegd dat de kraanvogel het paard van de Jadekeizer, de hoogste god in de Chinese mythologie, naar de hemel heeft gebracht. De kraanvogel wordt ook beschouwd als een symbool van succes en geluk, vooral in de Chinese zakelijke wereld. Het is gebruikelijk om een beeld van een kraanvogel te geven als een geschenk om iemand te feliciteren met een succesvolle carrière of zakelijke deal. Dit komt doordat de kraanvogel in staat is om hoog in de lucht te vliegen en dus boven alle uitdagingen uit te stijgen.
Bovendien wordt de kraanvogel in de traditionele Chinese geneeskunde gebruikt vanwege zijn veronderstelde helende eigenschappen. De kraanvogel wordt geassocieerd met het behoud van een goede gezondheid en een lang leven, wat verklaart waarom het zo’n belangrijk symbool is in de Chinese cultuur.
De betekenis van de kraanvogel in China is rijk en gevarieerd. Of het nu gaat om welvaart, succes, geluk, onsterfelijkheid of gezondheid, de kraanvogel is een belangrijk symbool in de Chinese cultuur en wordt nog steeds veelvuldig gebruikt in kunst, literatuur en het bedrijfsleven.
Poldermolen - Nederland
Een poldermolen of molengemaal is een windmolen die water van een lager niveau naar een hoger niveau verplaatst. In 1407 werd de eerste in gebruik genomen in de omgeving van Alkmaar. Door het succes van de molen volgden er al snel meer.
De 19 molens van Kinderdijk zijn de bekendste molens. Ze staan sinds 1997 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. De plek is van internationale waarde, niet alleen vanwege de molens, maar omdat alle technologie van waterbeheer vanaf de middeleeuwen hier dicht bij elkaar te zien is. Er zijn dijken, opslagreservoirs, moderne pompstations en administratieve gebouwen. Een groot deel van het huidige Nederland heeft zijn bestaansrecht te danken aan de poldermolen.
Lammergier - Marokko
Deze roofvogel is ingedeeld onder de ‘gieren van de Oude Wereld’, omdat zij hun voedsel vinden door middel van zicht. Tot de jaren ’80 waren deze vogels nog veel in Marokko te vinden. De gier wordt echter ernstig bedreigd door vergiftiging en stropers. Van de vijf soorten gieren die oorspronkelijk in Marokko broedden waren er tot voor kort nog maar twee over waarvan de lammergier er een van is. Door de sterke afname van de gieren dreigen karkassen meer te blijven liggen en worden dode dieren opgegeten door honden en jakhalzen. Hierdoor wordt de overdracht van allerlei ziekten aanzienlijk vergroot, een enorm probleem dus voor de bevolking. Nu zijn ze weer terug door inzet van een speciaal programma van verschillende organisaties.
Roselle - Niger
Roselle (Hibiscus sabdariffa) is een plant uit de kaasjeskruidfamilie. De plant komt van nature voor in tropisch Azië en Afrika. Het is een eenjarige, kruidachtige plant, die tot 2,5 m hoog kan worden. De plant doet er zes maanden over om tot volle wasdom te komen. In Afrika en vooral in de Sahel wordt roselle gebruikt om een kruidenthee te maken, die vaak op straat wordt verkocht. De gedroogde bloemen, Zobo, kunnen op elke markt worden aangetroffen. In de kruidengeneeskunde wordt Roselle hibiscus al lange tijd ingezet vanwege haar helende werking op allerlei vlakken. Zo bevat de Roselle Hibiscus veel vitamine C. en heeft het een bloedstelpende, verzachtende, verkoelende en kalmerende werking.
--------------------------------------------------------
Muurschilderingen 3e Verdieping
De Chinese of Grote Muur - China
De Chinese Muur of Grote Muur is het grootste bouwwerk ter wereld. Origineel was het bedoeld als een verdedigingslinie in het noorden van China. De ruim 21.000 kilometer lange muur moest het Chinese Keizerrijk beschermen tegen vijandelijke nomadische ruitervolkeren. De huidige muur is grotendeels tot stand gekomen tussen 1368 en 1644. Het eerste stuk muur dateert uit de zevende eeuw voor Christus. De Muur is op veel plaatsen zwaar beschadigd of zelfs afgebroken. Daarom mag er op sommige stukken niet meer gelopen worden. De Muur is voor toeristen een grote trekpleister en is in 1987 opgenomen door de UNESCO op de werelderfgoedlijst. In 2007 werd de Chinese Muur tot een van de zeven nieuwe wereldwonderen gekozen.
Orion - Marokko
Het leuke aan astronomie in Afrika is dat er ook allerlei traditionele verhalen bestaan over de diverse sterrenbeelden. Neem bijvoorbeeld Orion. Er zijn hier de afgelopen eeuwen heel veel verschillende mooie verhalen over verteld. Samen met De Boogschutter vormt Orion een van de bekendste verhalen namelijk dat van Orion de Jager.
Orion was een zeer getalenteerde jager en stond op het punt om vele diersoorten uit te roeien. 
Gaia, de Godin van de Aarde, wilde hier een stokje voor steken en stuurde een reusachtige schorpioen (sterrenbeeld Schorpioen) op Orion af. Orion werd gestoken door de schorpioen en stierf bijna, maar op het nippertje werd hij door een heler gered. Orion zorgt er sindsdien voor dat de twee sterrenbeelden nooit in dezelfde hemel te zien zijn. Als Schorpioen opkomt in het oosten verdwijnt Orion in het westen. Het gevolg is dat Orion te zien is van november tot april, en Schorpioen van mei tot oktober.
Roos - Marokko
Marokko staat bekend om de rozen uit de regio van Kelaa Mgouna. Voornamelijk geteeld in het zuiden van Marokko en in de mythische Rozenvallei, wordt er jaarlijks 3.500 tot 5.000 ton met de hand geoogst. 40% van de seizoensoogst wordt vervolgens naar de distilleerderijen van de regio gestuurd om de essences te extraheren en om te zetten in essentiële oliën, ook wel “attar of rose” genoemd, die op de markt zullen worden gebracht aan parfumeurs. De productieresiduen zullen worden gebruikt voor de productie van rozenwater en voor afgeleide cosmetische producten zoals crèmes, zepen of zelfs lotions.
De Vallei van de Rozen is bijzonder mooi aan het einde van de oogst als de Moussem van de rozen wordt gevierd. Dit festival, dat meestal eind mei wordt gehouden, is beroemd in het hele land waar bezoekers als welkom worden besproeid met rozenwater.
Flamingo - Turkije
Het Van-meer in het oosten van Turkije is een van de rustcentra in het land voor flamingo’s die migreren tussen Noord-Afrika en Iran, maar sommige flamingo’s hebben de regio de afgelopen 10 jaar niet verlaten vanwege de opwarming van de aarde. Volgens officiële tellingen zijn er 600.000 wilde flamingo’s in de wereld, waarvan 60.000 in Turkije. Ongeveer 8.000 tot 10.000 flamingo’s stoppen en rusten in het Van-meer. November is de maand waarin ze normaal gesproken terug migreren naar Noord-Afrika. 
Het verenkleed van de flamingo is overwegend wit met wat roze. De vogel heeft een extreem lange nek, een stompe, gehoekte snavel met een zwarte punt, extreem lange poten en korte tenen met zwemvliezen. De lichaamslengte bedraagt 150 cm en het gewicht tot 4 kg. De flamingo is monogaam en broedt in grote kolonies. Het is op zichzelf al een bijzondere verschijning maar bij de balts voeren ze onder luid getoeter ook nog eens een ingewikkelde, gesynchroniseerde dans op.
Hagedis - Curaçao
Lizard (Hagedis) is één van de zeven sterrenbeelden geïntroduceerd door Johannes Hevelius, de Poolse astronoom die leefde van 1611 – 1687. Hij gaf het sterrenbeeld de alternatieve naam Stellio naar een soort hagedis die bekend is als de Hardoen. Deze naam werd niet populair en raakte al weer snel in vergetelheid.
Ofschoon het sterrenbeeld niet voorkomt op oude Europese en Arabische sterrenkaarten, komen de sterren van Lacerta samen met enkele sterren uit het oostelijke deel van Cygnus – Zwaan voor op oude Chinese sterrenkaarten. Ook de Chumash indianen die in delen van Californië leefden noemden dit deel van de sterrenhemel, “Hagedis”. Het komt voor in verschillende oude verhalen.
--------------------------------------------------------
Muurschilderingen 4e Verdieping
De Lelie - Bosnië Herzegovina
De lelie is de nationale bloem van Bosnië Herzegovina. In de oudste culturen gold de witte lelie als symbool van licht en van vrede maar ook van opstanding en koninklijke waardigheid. Zij wordt aangeduid als een tedere bloem. In de heraldiek is vooral de Franse lelie beroemd, de 'fleur de lys'. Volgens sommigen een gestileerde afbeelding van een rietplant zoals de aan de oevers van de Leie (Lys) wordt aangetroffen. De lelie wordt in tal van familiewapens en wapens van steden, provincies en genootschappen gebruikt. Een van de oudste bekende vlaggen was die van Koning Tvrtko I, die in de 14e eeuw koning van Bosnië was. Hij plaatste zijn wapen op een wit veld. Tvrtko's wapen was blauw met zes gele fleurs-de-lys en een witte diagonale band.
Zomerdriehoek - China
Als je in de zomer na het invallen van de duisternis vlak boven de oostelijke horizon kijkt dan zie je daar Altaïr, de helderste ster van het sterrenbeeld Arend - Aquila. Altaïr is de onderste ster van de Zomerdriehoek, dat wil zeggen het is de laatste van de drie heldere sterren die het asterisme vormen, die boven de horizon uitkomt.
Altaïr is bekend als de thuisplaneet van de aliëns uit de science fiction film “Forbidden Planet” uit 1956 maar in Aziatische culturen spelen Altaïr en Wega een belangrijke rol in een van de mooiste verhalen over de nachtelijke hemel. In de Chinese folklore spelen Wega en Altaïr een belangrijke rol in het verhaal over het wevende meisje in de herdersjongen.
Het verhaal gaat over een arme herdersjongen (de ster Altair) en een nederig weversmeisje Zhi Nu (de ster Wega) die zó verliefd op elkaar werden dat ze hun verplichtingen ten opzichte van hun hemelse meesters vergaten. Zhi Nu is de dochter van de Jade keizer, de Taoïstische heerser van de hemel. Wang Mu, de moeder van Zhi Nu was het niet eens met hun liefde en met een streek van haar haarspeld scheidde ze de twee met een rivier van sterren, de Melkweg. Maar koningin Wang Mu had spijt: één keer per jaar, in de zevende nacht van de zevende maan mochten de twee geliefden elkaar ontmoeten als eksters een brug spannen over de hemelse rivier van de sterren.
Tegenwoordig wordt deze legende nog steeds gevierd in China tijdens een zomerfestival vol symboliek voor pasgetrouwde stellen.
Vuurtoren - Klein Curaçao
Vuurtoren van Klein Curaçao bevindt zich, zoals de naam al doet vermoeden, op Klein Curaçao. Klein Curaçao is een plat eilandje vlak voor Curaçao en werd (wordt) vaak letterlijk over het hoofd gezien met als resultaat schipbreuken. Zo knalde in 1982 nog een grote olietanker, boven op het eiland. Het lichtbaken op Klein Curaçao is dus nog steeds erg belangrijk! De vuurtoren heeft een hoogte van 20 meter, werd in 1850 gebouwd en heeft een actieve status. Nadat een orkaan de vuurtoren verwoestte, werd deze in 1877 en in 1913 herbouwd. In 2017 werd de vuurtoren deels gerestaureerd. De tweede fase van de renovatie stond gepland voor 2018 maar is tot op heden nog niet uitgevoerd.
Zonnebloem - Nederland
Nederland is een massaproducent van tulpen. Er worden zoveel tulpen geproduceerd dat veel mensen denken dat de tulp daadwerkelijk uit Nederland komt. Daarnaast is de tulp uitgeroepen tot nationale bloem van Nederland waardoor nog meer mensen dat idee kunnen krijgen.
Ten onrechte want de historie leert ons dat Nederland de tulp uit Turkije geïmporteerd heeft. Aangezien de tulp ook de nationale bloem van Turkije is (en daadwerkelijk van Turkse oorsprong is) hebben we voor Nederland een andere bloem gekozen. Een bloem met een link naar de sterrenkundige Copernicus waar ook de naam van dit wooncomplex Orbium op gebaseerd is. Een bloem waar in Nederland ook steeds vaker grote velden vol van staan: de zonnebloem.
De naam zonnebloem komt uit het Grieks. De andere naam voor zonnebloem is Helianthus, wat komt van Helios, wat zon betekent, en Anthos, wat bloem betekent. De bloem komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika en Zuid-Amerika. Sinds 1530 is de zonnebloem ook in Europa, toen de Spanjaarden zaden van de zonnebloem meenamen naar Europa. De zonnebloem staat symbool voor liefde, zomer en zon. Deze bloem brengt dan ook letterlijk 'het zonnetje in huis.
De zonnebloemen behoren tot de bekendste schilderijen van Van Gogh. In totaal schilderde hij vijf grote doeken van zonnebloemen in een vaas, met drie tinten geel ‘en anders niets’. Voor Van Gogh hadden zijn schilderijen van zonnebloemen speciale betekenis. Ze drukten ‘dankbaarheid’ uit.
Fenix - Niger
Het sterrenbeeld Phoenix werd in 1603 geïntroduceerd door Johannes Bayer aan de hand van waarnemingen die de Nederlandse zeevaarders Pieter Keyser en Frederik De Houtman hadden gemaakt. In de mythologie was Phoenix een vogel die regelmatig tot as werd verbrand maar steeds weer verrees. In delen van Afrika wordt dit sterrenbeeld geassocieerd met onsterfelijkheid. Dit sterrenbeeld bevindt zich aan de zuidelijke sterrenhemel en is vanaf onze breedtegraad niet waar te nemen. Phoenix behoort tot een groep van constellaties die men de 'Zuidelijke Vogels' noemt.